Політика щодо замовлень проєкту ARTRYNOK

Додаток № 1 до Публічної оферти
проєкту ARTRYNOK для покупців

Політика щодо замовлень
проєкту ARTRYNOK

Політикою визначені основні етапи здійснення замовлень на сайті проєкту ARTRYNOK згідно з його Публічною офертою, розміщеною за адресою https://artrynok.ksiprostir.org/ (далі – Публічна оферта).

1. Етапи здійснення замовлення

1.1. Формування

Покупець має самостійно визначити склад Замовлення, а саме: кількість, вид та форму певної Роботи з-поміж оприлюднених на сайті Постачальника (друкований примірник чи оригінал в матеріальній формі) – шляхом надсилання електронного заповненого формуляра через сайт.

1.2. Оплата

Покупець оплачує вартість Роботи через визначені Постачальником платіжні засоби в безготівковій формі та отримує підтвердження факту одержання оплати (здійснення правочину) від Постачальника за вказаними ним у формулярі засобами електронного зв'язку.

З коштів, отриманих від продажу Замовлення, утримуються витрати на його передачу Постачальником (друк, пакування, оподаткування, банківські комісії).

В подальшому після одержання Замовлення отримані від продажу грошові кошти мають бути розподілені таким чином:

50% отримуються Автором роботи чи робіт;

50% жертвуються на користь організації чи фонду, визначених Автором.

1.3. Передача

Замовлення передається (відправляється) в обраній Покупцем формі та за вказаною ним адресою у такі строки:

В Україні

Протягом двох тижнів з дня надходження оплати

За кордон

В строк від одного до двох місяців, що може бути збільшений на час оформлення належної документації (узгоджується додатково з Автором та Покупцем)


Замовлення передається Покупцеві засобами ТОВ «Нова пошта» відповідно до його тарифів. Постачальник не передбачає інших способів одержання Замовлення.

Витрати на передачу Замовлення (друк, пакування) покладаються на Постачальника.

Вартість відправлення та/або інші витрати на оформлення (включно з належною документацією), покладаються на Покупця.

2. Порядок повернення коштів

В разі, якщо Покупець виявив будь-які недоліки в Роботі, він має якнайшвидше повідомити про них засобами електронного зв'язку із Постачальником.

Строк розгляду вказаних повідомлень Постачальником становить до двох тижнів після їх отримання в письмовій формі.

Якщо недоліки були допущені з вини самого Постачальника чи ним уповноважених осіб за неможливості та недоцільності усунення недоліків Роботи або відповідної заміни її іншою Роботою з розміщених на сайті, Покупець може просити про повернення раніше сплачених за неї коштів.

Повернення коштів Покупцеві здійснюється на рахунок, з якого була оплачена Робота, якщо інше не зазначено у його повідомленні.

3. Інші положення

Політика є невід’ємною частиною Публічної оферти та є чинною протягом строку її дії.